Privacy Policy & Cookies

Dit is de website uppababy.nu

– Ons vestigingsadres is Minervum 7320 – 4817 ZD Breda
– Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 20078300 – Ons B.T.W.-nummer is NL816090026B01
– uppababy.nu is een onderdeel van Jamak BV

uppababy.nu respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt, worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacy Beleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld betaalgegevens, gebruiken wij een beveiligde server.

uppababy.nu gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren

Het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
Wij slaan uw persoonsgegevens + ordergegevens op zodat we kunnen inzien wat u gekocht heeft bij ons (administratie).
Als u toestemming hebt gegeven om onze nieuwsbrief te willen ontvangen dan kunnen we uw gegevens gebruiken om aanbiedingen en nieuws te sturen.
Uw e-mail adres of telefoonnnummer kan worden meegezonden naar de vervoerder om een SMS of e-mailnotificatie te kunnen verzenden, zodat u weet waar uw pakket is.

uppababy.nu verkoopt uw gegevens niet

uppababy.nu zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, het evalueren van de activiteiten / diensten van uppababy.nu, of het optimaliseren van haar internetadvertenties op andere websites. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Wij willen u in de toekomst nog beter van dienst zijn. Daarom gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt geplaatst. De cookiegegevens blijven op uw eigen computer, worden niet voor andere doeleinden gebruikt en zijn afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

Inzagerecht en correctie

Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, via E-mail (info@uppababy.nu) of per brief (uppababy.nu, T.a.v. afdeling klantenservice , Minervum 7320, 4817 ZD Breda).

We delen u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van uw identiteit. Indien één of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen. Zo kunt u ook met ons contact opnemen op één van de manieren opgesomd onderaan deze pagina, indien u meent dat onze site de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft.

Advertenties

De site van uppababy.nu kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft uppababy.nu geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

– Per email: info@uppababy.nu
– Per telefoon: +31 76 5148046
– Per brief op dit adres: Minervum 7320 – 4817 ZD Breda

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van www.uppababy.nu toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.